Menjemput Rahmat Allah, Meraih Syafa’at Rasulullah saw

KH. Nur Hasanuddin Pengasuh PP. Darussa’adah, Gubuk Klakah Tumpang Malang Suatu ketika dihadapkan kepada Rasululah beberapa tawanan perang. Diantara para tawanan itu ada seorang ibu yang menyusui anaknya. Setiap ia melihat bayinya ia dekap erat-erat bayi itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mengira ia akan melemparkan anaknya kedalam kehancuran?”. Para sahabat…

Read More