Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Qur’an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan871 di dalamnya;

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,

111. Dan Katakanlah: “Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Segala Puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik itu tumbuh – tumbuhan, binatang dan juga manusia. Semuanya Allah ciptakan bagi mereka pasangan masing-masing dari jenis mereka sendiri. Lebih dari itu, Allah juga memberitahu kita, bahwa ada pasangan yang kita ketahui dan tidak kita ketahui.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul, Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, jin, manusia dan makhluk lainnya, Sayydina Muhammad saw, para keluarga beliau yang suci dan para sahabat serta pengikut beliau yang setia dari masa ke masa sampai datangnya hati kiamat.

Lawang, 20/7/2010

Umar Bin Muhsin Alattas

Leave a Reply

Leave a Comment