Daily Archives: January 2, 2011

Sa’id bin ‘Amir

Ketika Umar bin Khaththab menjadi khalifah, beliau menunjuk Sa’id bin ‘Amir untuk menjadi gubernur di Himsha. Tak berselang lama dari pengangkatan Sa’id sebagai gubernur di Himsha, Sayyidina Umar dikejutkan oleh kedatangan utusan dari Himsha untuk memberikan laporan terkini tentang apa … Continue reading

Posted in Taushiah | Tagged , , , | Comments Off